“İhtiyacımız Olan Sadece Eşitlik.”

Awen for Us, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalığının yaygınlaşması ve eşitliğin
hayatın her alanında kalıcı bir kültüre dönüşmesi için yola çıkan bir girişim.