Sürdürülebilir Projelerinizi Biz Hazırlayalım!

Üstün değer yaratma yoluyla rekabet avantajı yaratan, işletmenizin ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan iş modelleri, iyi düşünülmüş projelere ihtiyaç duyar.

Projeler tek bir amacı gerçekleştirmeyi amaçlayan benzersiz bir dizi operasyona sahiptir. Kapsamı ve kaynakları doğru tespit etmek ve nihai sonucu baştan belirlemek, projenizin başarıya ulaşmasını sağlıyor.

Aklınızda bir proje fikri mi var?

Şirket kültürünüzü dönüştürecek ve yaşadığımız topluma fayda sağlayacak çalışmaya birlikte adım atalım. Toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, eşitlikçi bir dil, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık projenizin temellerini oluştursun.

Equalist olarak sizinle aynı şeyleri istiyoruz.

8 Adımda Proje Yönetimi

1. Öncelikler

Gereksinim ve beklentiler belirlenir.

2. Hedef Belirleme

İdeal hedef ortaya konur.

3. Planlama

Kapsamı, maliyeti, süresi, erişilecek sonuç belirlenir.

4. Strateji

Proje alanının gerekliliklerine göre normlar ve yol haritası tespit edilir.

5. İş Birlikleri

Projeye uyumlu iş birlikçi ve paydaşlarla çalışılır.

6. Uygulama

Kaynaklar optimum düzeyde kullanılmaya başlanır.

7. Gelişim – Kontrol

Süreç içerisinde öğrenerek ve geliştirerek ilerlenir.

8. Tamamlama

Proje hedefe ulaştığında kapsamlı analiz sunulur.